Tietosuojakäytäntö

1. HENKILÖTIEDOT:
1.1. Henkilötiedoilla tarkoitetaan mitä tahansa tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa luonnollista henkilöä (”rekisteröity”) koskevia tietoja; tunnistettavissa oleva luonnollinen henkilö on henkilö, joka voidaan tunnistaa suoraan tai epäsuorasti, erityisesti viittaamalla tunnistimeen, kuten nimi, tunnistenumero, sijaintitiedot, online-tunniste tai yhteen tai useampaan fyysiseen, fysiologiseen, kyseisen luonnollisen henkilön geneettinen, henkinen, taloudellinen, kulttuurinen tai sosiaalinen identiteetti;

2. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTA:
2.1. Suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn, joka on annettu vierailun ja verkkosivustolla oleskelun aikana.

2.2. Henkilötietojen käsittely on välttämätöntä, jotta voidaan arvioida asianmukaisesti henkilön pääsy työhön. Työnhakijan toimittamissa hakemuksissa ja täydentävissä asiakirjoissa (ansioluettelot, motivaatiokirje jne.) Määriteltyjen henkilötietojen käsittelyn katsotaan sisältyvän henkilötietojen käsittelypyyntöön ennen sopimuksen allekirjoittamista yrityksen kanssa. Yhtiö.

3. KERÄTYT JA KÄSITELLYT HENKILÖTIEDOT SIVUSIVUJEN KÄYTTÄJILLE JA YKSITYISILLE, JOTKA HALUAVAT KÄYTTÄÄ YHTIÖN TARJOAMIA TYÖTYÖPALVELUJA:
3.1. Nimi, sukunimi.

3.2. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

3.3. Henkilötiedot, jotka hakija antaa työllistämistä varten toimittamalla ansioluettelonsa ja / tai motivaatiokirjeessä mainitut tiedot (nimi, sukunimi, syntymäaika, puhelinnumero, sähköpostiosoite, valokuvat, suositukset ja muut määritellyt henkilötiedot) puolestasi, jota voidaan käyttää henkilöllisyytesi tunnistamiseen) sähköpostitse tai täyttämällä verkkosivustolla annettu yrityksen määritelty yrityksen ansioluettelomuoto.

3.4. Henkilötiedot, jotka tilapäisen työvoimapalvelun käyttäjä tarjoaa (nimi, sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut omassa puolessasi määritetyt tiedot, joita voidaan käyttää henkilöllisyytesi tunnistamiseen).

3.5. Tiedot vierailustasi ja verkkosivustosi käytöstä. Käytämme evästeitä mainittujen tietojen keräämiseen. Evästeet ovat välttämättömiä tarjoamaan sinulle tarpeisiisi parhaiten sopivat palvelut; ts. tilastotiedot. Evästeiden avulla kerätyt tiedot eivät salli tiettyjen henkilöiden henkilöllisyyden tunnistamista.

3.6. Muut tiedot, jotka voidaan toimittaa puolestasi, esim. osallistumalla kyselyihin tai täyttämällä hakemuslomakkeita Internet-sivustollamme.

3.7. Emme kerää tai käsittele alle 16-vuotiaiden henkilöiden toimittamia henkilötietoja. Alle 16-vuotiaiden, jotka haluavat käyttää yhtiön tarjoamia palveluja, on saatava vanhempiensa tai laillisten huoltajiensa kirjallinen suostumus ja oltava läsnä ennen henkilötietojensa lähettämistä.

4. TAVARAT HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEKSI:
4.1. Täyttämällä verkkosivustolla tarjotut lomakkeet;

4.2. Lähettämällä meille ansioluettelosi ja / tai motivaatiokirjeesi sähköpostitse;

4.3. Ottamalla meihin yhteyttä suoraan käyttämällä yrityksen verkkosivustolla olevaa ilmoitettua puhelinnumeroa ja / tai sähköpostiosoitetta;

4.4. Ottamalla sinuun yhteyttä antamalla meille ilmoitetun puhelinnumeron ja / tai sähköpostiosoitteen;

4.5. Evästeiden avulla.

5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET:
5.1. Tarjotaksemme sinulle mieltymyksiisi räätälöityjä palveluita ja tarjotaksemme tarpeisiisi ja osaamisellesi parhaiten sopivia työpaikkoja;

5.2. Ottaakseen sinuun yhteyttä;

5.3. Arvioidaksesi pätevyytesi ja soveltuvuutesi tiettyihin työtehtäviin;

5.4. Tarjotakseen sopivia palveluja vuokratyövoiman käyttäjille ja valitakseen sopivat hakijat vaadittujen tehtävien suorittamiseen;

5.5. Hakijatietokannan luomiseksi. Kun henkilötietosi on toimitettu työllisyystarkoituksiin ja rekrytointikausi on päättynyt, tiettyyn työtehtävään, johon sinua ei ole hyväksytty, henkilötietojasi käsitellään tarjotaksemme sinulle ja muillemme parhaiten soveltuvia työllistymismahdollisuuksia. asiakkaan tarpeet tulevaisuudessa;

5.6. Internet-verkkosivustomme läsnäolo- / tilastotietojen arvioimiseksi. Edellä mainittuja tuloksia ei katsota henkilötiedoiksi. Mainittuja tietoja pidetään kokonaistietoina, eikä niitä saa käsitellä tiettyä henkilöä koskevien toimenpiteiden tai päätösten tekemiseksi.

6. TIETOAINEEN OIKEUDET:
6.1. Rekisterinpitäjän on toimitettava rekisteröidylle tietoja käsitellyistä henkilötiedoista ja keinoista näiden tietojen käsittelyä varten.

6.2. Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa kerätyt henkilötiedot ja keinot näiden tietojen käsittelyä varten.

6.3. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset henkilötiedot tai lopettamaan henkilötietojen käsittely lukuun ottamatta tallentamista tapauksissa, joissa mainittujen tietojen tällainen käsittely rikkoo tämän tietosuojakäytännön säännöksiä tai muut lait.

6.4. Rekisteröidyllä on oikeus pidättyä sallimisesta

g henkilötietojensa käsittely suoramarkkinointitarkoituksiin.

6.5. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn.

6.6. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää poistamaan Yhtiön keräämät ja käsittelemät henkilötiedot.

6.7. Rekisteröidyllä on oikeus esittää vaatimus henkilötietojen laittomasta käsittelystä.

6.8. Rekisteröidyllä on oikeus saada kopio henkilötiedoista, jotka on kerätty saatuaan suostumuksensa tai muulla perusteella.

6.9. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää keskeyttämään toimet henkilötietojen käsittelyä varten (lukuun ottamatta varastointia).

6.10. Rekisteröidyllä on oikeus pidättyä sallimasta henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin, mukaan lukien profilointi.

7. HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMINEN JA LUOTTAMUKSELLISUUS:
7.1 Yritys on velvollinen siirtämään henkilötietoja muille vain siinä määrin kuin se on tarpeen palvelujen tarjoamiseksi, ja olemaan käyttämättä tai käsittelemättä henkilötietoja muihin tarkoituksiin kuin niihin, joille ne on toimitettu ja joita varten ne on kerätty.

7.2 Yhtiöllä on oikeus siirtää henkilötietoja muille yritysryhmässä toimiville yrityksille ja muille yhtiön toimintaa helpottaville yrityksille (kumppanit ja asiakkaat, jotka haluavat rekrytoida työntekijöitä). Henkilöt, joille henkilötiedot siirretään, on yhtiön vaadittava käsittelemään mainitut tiedot voimassa olevien määräysten, yhtiön ohjeiden ja voimassa olevien sopimusten mukaisesti.

7.3 Jos tällaiselle on oikeusperusta, Yhtiöllä on oikeus toimittaa rekisteröidyn henkilötiedot laillisille viranomaisille ja virkamiehille heidän pyynnöstään.

7.4 Yhtiöllä on oikeus siirtää henkilötiedot asianajajille, joiden palvelut on hankittu osapuolten välisen erimielisyyden ratkaisemiseksi.

7.5 Yhtiöllä on oikeus siirtää henkilötietoja tietojenkäsittelijöille, joiden palvelut yhtiö on hankkinut tätä tarkoitusta varten.

8. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA:
8.1. Henkilötietoja on säilytettävä niin kauan kuin tietojen käsittely on välttämätöntä, ja jos on säädetty pidemmästä ajanjaksosta, sovellettavissa säännöksissä määritetyn ajan.

8.2. Hakijoiden henkilötietoja, jotka on kerätty hakijoiden tietokannan luomiseksi ja ylläpitämiseksi, on säilytettävä kahden vuoden ajan hakemuksen tekopäivästä.

9. ULKOISET SIVUSIVUT:
9.1. Yhtiön verkkosivusto voi tarjota kolmansien osapuolten mainoksia ja linkkejä verkkosivustoilleen tai tarjottuihin palveluihin, joita rekisterinpitäjä ei hallitse. Haluamme ilmoittaa verkkosivustomme käyttäjille, että yritys ei ole vastuussa kolmansien osapuolten keräämistä henkilötiedoista eikä suojauksesta tai yksityisyydestä. Suosittelemme verkkosivustomme käyttäjiä lukemaan ja tutustumaan vierailtujen kolmansien osapuolten verkkosivustojen tietosuojakäytäntöihin.

10. KOKEET:
10.1 Evästeet ovat tiedostoja tietojen tallentamiseen kiintolevylle tai hakukoneelle. Evästeiden avulla verkkosivusto voi tallentaa väliaikaisesti toimintasi ja valintasi (esim. Kirjoittamasi nimesi), joita sinun ei tarvitse syöttää tai toistaa tulevilla vierailuillasi ja pysyä verkkosivustolla.

10.2 Yritys käyttää evästeitä verkkosivuston toiminnan tehostamiseksi ja tilastotietojen keräämiseksi verkkosivuston läsnäolosta (katso tämän tietosuojakäytännön kohta 5.6).

11. TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖN MUUTOKSET JA TARKISTAMINEN:
11.1. Yritys on velvollinen tarkistamaan säännöllisesti verkkosivuston tietosuojakäytäntö säilyttääkseen sovellettavien henkilötietojen suojaa koskevien säännösten noudattamisen ja tarjoamaan henkilötietojesi maksimaalisen suojan loukkaamatta oikeuksiasi.

11.2. Yhtiön on ilmoitettava verkkosivuston vierailijoille kaikista muutoksista tai tarkistuksista toimittamalla tarkistettu tietosuojakäytäntö yhtiön verkkosivuilla.

11.3. Tapauksissa, joissa jonkin tämän tietosuojakäytännön määräyksistä katsotaan tai niistä tulee osittain tai kokonaan pätemättömiä, niillä ei ole vaikutusta jäljellä olevien tämän tietosuojakäytännön määräysten pätevyyteen ja laillisuuteen.

11.4. Tietosuojakäytännön luonnoksen päivämäärä: 13. elokuuta 2019

12. KYSYMYKSET INTERNET-Sivuston tietosuojakäytännöistä:
12.1. Arvostamme yhteistyötämme; siksi uskomme, että esiin nousevat kysymykset on mahdollista ratkaista hyvässä uskossa. Jos sinulla on kysyttävää, ota heti yhteyttä.

12.2. Internet-sivuston tietosuojakäytäntöä ja henkilötietojen käsittelyä koskevia kysymyksiä ja huomautuksia voidaan lähettää sähköpostitse seuraavaan osoitteeseen: juristdepartment@globusbemanning.com tai info@globusbemanning.com tai käymällä toimistossamme seuraavassa osoitteessa: Vytauto pr. 3-55, Kaunas, Liettua

12.3. Ratkaisun epäonnistuminen Jos syntyneet riidat ovat vilpittömässä mielessä, ja mielestäsi, jos yritys on rikkonut sinun oikeuksiasi rekisteröidynä, sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle eli valtion tietosuojalle tarkastus.